Alexander Visnyai

CBDO / Obchodní ?editel

O mně

V Effectix jsem od roku 2011. Za?ínal jsem jako obchodník na Slovensku a p?es r?zné pozice jsem se vypracoval na pozici CBDO. V rámci Business Developmentu jsem zodpovědny za cely jeho strategicky rozvoj. Dále jsem sou?ástí tym?, které spravují kampaně na?ich TOP klient?. Moje dvě motta jsou: “Nejsme zodpovědni pouze za to, co děláme, ale i za to, co neděláme.” a “Tvrdá d?ina porazí talent”.

Moje odbornost

V rámci online marketingu mám za sebou 10 let praxe. Za tu dobu jsem absolvoval ?adu konferencí a individuálních ?kolení. Mám za sebou i aktivní vystupování na konferencích, jako jsou nap?. Shopcomm nebo Barcamp. Pravidelně p?edná?ím na workshopech, které pro ve?ejnost po?ádá Effectix.com. Mezi mé nejoblíbeněj?í marketingové strategie pat?í See-Think-Do-Care. Poslední 3 roky se aktivně věnuji rozvoji mana?erskych dovedností a ledershipu. Absolvoval jsem celoro?ní ALP kurz organizovany Googlem a nyní jsem v dal?ím celoro?ním leadership programu spole?nosti ATAIRU.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5-Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站