Jana Trojanová

Jana Trojanová

CQO / Quality director

O mně

V Effectixu jsem od ledna 2009 a v sou?asné době zde pracuji na pozici Quality director. Pod mojí kontrolou jsou v?echny uzav?ené objednávky od jejich po?átku a? po jejich ukon?ení. Ost?í?ím zrakem také sleduji efektivitu práce na?ich konzultant? a hlavně její kvalitu. Utilizace práce je mym denním chlebem. Kdybyste mě hledali v kancelá?i, je lep?í mi p?edem zavolat, jeliko? nikdy nebudete dop?edu vědět na které z na?ich pobo?ek mě právě najdete. Cestu Praha – Brno – Bratislava a zpět u? znám popaměti.

Moje odbornost

Od roku 2007 jsem se věnovala PPC kampaním a jejich správě, nicméně jsem v po?átku více tíhla k obchodování a tvrdou pépécé?ka?inou jsem byla posti?ená cca 10 let. Moje praxe v on-line marketingu je tedy ji? pěkná ?ádka let. Od doby kdy jsem se p?esunula do managementu na?í firmy jsem pro?la ?adou ?kolení na ?ízení firmy a efektivitu práce, nap?íklad skvělé komplexní ?kolení od firmy Business Cloud a pana Petra Ko?alky. Pravidelně také chodím na v?echna dostupná ?kolení od Google a Seznam.cz.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5 – Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站