Karol Veleba

Karol Veleba

CEO & Spolumajitel

O mně

Vymy??am, nastavujem, riadim a buzerujem. Som hlava, ktorá v?etko vie a v?etko vidí. Okrem toho sa venujem k?ú?ovym klientom a starám sa o to, aby ka?dého z mojich kolegov Effectix.com bavila. V on-line marketingu som viac ako 16 rokov a som v tom dobry. Sna?ím sa o to, aby moji kolegovia boli moja partneri a práca pre Effectix.com bola pre nich ich koní?kom, podobne, ako je pre mňa.

Moje odbornost

Obchodu v on-line prostredí sa venujem od roku 2001. Bol som na strane portálov, agentúr, ako aj klientov. Aktívne sa ú?astním obchodnych rokovaní, ale aj nastavovaní komplexnych on-line stratégií. Okrem hlbokych “salesovych” znalostí, mám aktívne skúsenosti s vrcholovym mana?mentom, zakladaním firiem a rozbiehaním projektov, alebo celych spolo?nosti. Posledné roky sa venujem strategickému plánovaniu a riadeniu, ako aj krízovému mana?mentu.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5 – Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站