Luká? Bastl

Luká? Bastl

PPC specialist

O mně

V Effectixu mi dali p?íle?itost ukázat co ve mně je na podzim 2017. O marketing jsem se zajímal u? od st?ední ?koly a i kdy? jsem se cely ?ivot pova?oval (a stále trochu pova?uji) za kreativce, do PPC a analytiky jsem se zamiloval. V Effectixu se tedy starám o správu PPC kampaní pro klienty, ale i o správu zbo?ovych srovnáva??. Ve volném ?ase se věnuji podcastování a zjevuji se v klubech, kde se hraje hardcore punk.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5-Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站