Martin Jirásek

Martin Jirásek

Teamleader SEO

O mně

V Effectixu jsem od roku 2016, po t?ech letech jsem p?evzal pozici teamleadera pro ?eské SEO. V rámci na?eho tymu pomáháme klient?m zlep?ovat jejich weby, a? u? po technické ?i obsahové stránce. Sledujeme novinky a změny v odvětví a sna?íme se je implementovat na weby, které spravujeme.

Moje odbornost

Moje cesta k online marketingu a SEO za?ala externí spoluprací s r?znymi e-shopy a webovymi projekty a administrací e-shop?. Postupně jsem se dostal k SEO, díky kterému pomáhám klient?m zlep?ovat jejich web po technické i obsahové stránce a tím zlep?ovat vykon jejich webového ?e?ení. Pravidelně se ú?astním p?edná?ek a konferencí zamě?enych na online marketing a hlavně na SEO, sna?ím se implementovat nové postupy a stále se zdokonalovat.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5-Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站