Martin Rusnák

Martin Rusnák

Obchodní ?editel SK

O mně

Moja práca je mojim koní?kom…to je hlavné ?oho sa dr?ím, a tak aj k práci pristupujem. Pracujem, navrhujem a rie?im veci tak, aby som stále napredoval a to isté robím u svojich klientov. Ni? nie je pre mňa lep?í pocit, ne? spokojny klient, ktory na?u prácu ohodnotí, a preto je mojou hlavnou úlohou starostlivos? o klientov.

Moje odbornost

V online prostredí sa pohybujem u? viac ako 6 rokov, a preto si dovolím tvrdi?, ?e viem ka?dému klientovi pom?c? posunú? jeho podnikanie na vy??iu úroveň. Samozrejme, pre to je potrebné pochopi? podnikanie klienta a rás? spolu s ním a tym sa sta? partnerom pre jeho biznis. Ak chcete so mnou rás? aj vy, neváhajte sa mi ozva?!

Adresa kancelá?e

Jakubovo nám. 19,
Bratislava,
Slovenská republika

电影天堂网-官方网站