Matú? Merglesky

Matú? Merglesky

PPC specialist

O mně

V Effectixe p?sobím piatym rokom. V rámci správy PPC kampaní sa starám o ?eskych aj slovenskych klientov. Pri správe PPC kampaní rád vyu?ívam Google Ads Editor pre efektívnej?iu hromadnú tvorbu a úpravú kampaní, skripty pre automatizovanú kontrolu ú?tu a automatizáciu niektorych optimaliza?nych krokov ?i Google Analytics API pre zautomatizovanie reportov. V sú?asností vlastním kompletnú radu certifikátov od Google, vrátane certifikátu Google Analytics. Baví ma písa? ?lánky na ná? firemny blog a pár ?lánkov mi vytla?il aj ?asopis TouchIT.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5-Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站