Nejlépe nás poznáte skrze na?e vysledky a reference od na?ich klient?

Reference

 

Na?im klient?m spravujeme kredit za více ne? 7 500 000 K? a realizujeme p?es 48 000 konverzí. Podívejte se, jakym spole?nostem pomáháme.

 

> Více

Poznejte ná? tym

 

Nejsme ani korporace, ani nás není málo. Ka?dy ?len má v na?em tymu pevné místo a svym zp?sobem je ka?dy z nás originál. Někdy a? moc…

 

> Více

Volná místa

 

Mrkněte, zde vás náhodou nehledáme. Vyběrka sice neorganizujeme ?asto, ale kdy? nám v mailu p?istane zajímavé CV, zbyst?íme. Tak to zkuste!

 

> Více

Jsme odborníci a svou práci milujeme

 

Effectix.com je vykonnostní agentura, která v ka?dém okam?iku p?iná?í klient?m efektivní a neot?elá ?e?ení s p?idanou hodnotou.

Práci u nás nikdo nechápe jako ka?dodenní zaměstnání. V?ichni jsme profesionálové a rádi p?sobíme v oboru, kterému rozumíme a jen? nás naplňuje – svou práci pova?ujeme spí?e za ?ivotní poslání. Proto ka?dy podle své specializace pravidelně chodí na ?kolení do Googlu ?i cestuje na zahrani?ní workshopy nebo obohacuje kolegy ve firmě i bran?i ?lánky na blog ?i odbornych magazín?. Disponujeme rozsáhlymi znalostmi i oficiálními certifikáty a p?i práci pro vás je neváháme pou?ít!

Google Premier Partner

Effectix Google trenér

?

CEE Digital Alliace

Mergado specialista Effectix

 

BlueWinston certifikace

?

 

 

 

Specialista na Youtube

?

?

?

Sklik ově?ená agentura Effectix

 

 

 

Ná? tym

Management

Na?i líd?i

Odborná posádka

Místo pro ty nejlep?í

 

Zaujala tě některá z pozice? Ozvi se.
?ikovnym neumíme ?íci ne.

 

info@effectix.com

+420 227 013 766

电影天堂网-官方网站