“Nastartujte vá? byznys díky online ?kolením marketingu”

PPC

Nau?íme vás spravovat kampaně v Google Ads a Sklik

SEO

Vysvětlíme vám, jak efektivně pracovat na SEO

SOCIáLNí SíTě

Uká?eme vám, jak spravovat vá? Facebook a Instagram

SHOPTET

Vylep?íme vá? eshop a nau?íme vás ho spravovat

Co vám online ?kolení p?inese?

Nastartování prodej? p?es online

Pochopení online kanál?

Soběsta?nost p?i správě kampaní

Správné nastavení a fungování ú?t?

Jak probíhají online ?kolení?

1. Nezávazná poptávka

Po?lete nám zprávu s kontaktem na vás p?es kontaktní formulá? zde.

2. P?íprava nabídky na míru

Spolu si up?esníme obsah, rozsah a cenu ?kolení. Domluvíme se ?asovy rámec, ktery budete na ?kolení pot?ebovat.

3. Odsouhlasení objednávky

Po odsouhlasení objednávky a zaslání faktury si domluvíme termín online ?kolení.

4. Pr?běh ?kolení

?kolení probíhá online p?es call se sdílenou obrazovkou v ?asovych blocích tak, abyste to zvládali.

Během ?kolení vám upravíme a nastavíme v?echny d?le?ité parametry ú?t?, modul a propojení dle pot?eby a na?ich doporu?ení.

5. Konzultace a kontrola po ?kolení

Tyden po ?kolení se spolu znovu spojíme a zkontrolujeme, jak vám byznys funguje, zda jste udělali v?e správně. Zároveň zodpovíme va?e otázky a projdeme si ?ásti, které budete pot?ebovat vysvětlit.

Prodávejte p?es eshop a sociální sítě ihned

 

Prakticky online workshop na Google Ads

Pom??eme vám správně nastavit va?e vykonnostní PPC kampaně a vy?kolíme vás, abyste je dokázali sami efektivně spravovat a p?iná?ely vám zisk.?

Návrh obsahu ?kolení na PPC

 • Co je Google Ads a jeho základní rozdělení
 • Zalo?ení ú?tu a základní orientace v ú?tě
 • Propojení ú?tu a nastavení konverzíí
 • Struktura ú?tu, typy shod klí?ovych slov, QS
 • Tvorba kampaní ve vyhledávací síti
 • Tvorba kampaní v obsahové síti
 • Tvorba kampaní na Youtube
 • Tvorba kampaní v Nákupech

 

Pochopte SEO a navy?te prodeje?

Díky online ?kolení na SEO se dozvíte praktické rady a dáme vám návody a postupy, jak sv?j web nebo e-shop posunout ve vyhledávání díky ú?innému SEO.

 

Návrh obsahu SEO ?kolení

 • Co je SEO a jak funguje
 • Pro? SEO
 • Analyza klí?ovych slov – pro? je d?le?itá, jak ji dělat – tipy na nástroje a ukázky nástroj?.
 • ON-Page optimalizace – technická ?ást, obsahová ?ást – ukázky, co a jak ?e?it na reálnych problémech va?eho webu.
 • Jak vyu?ít obsah na stránce z pohledu SEO
 • OFF-Page optimalizace – analyza odkazového profilu – mo?nosti pro?i?tění odkazového profilu, co je link building, nástroje na LKB, konkrétní tipy jak na link building.

 

Online ?kolení na sociální sítě

Pokud si chcete sami spravovat va?e sociální sítě a mít nejen kvalitní obsah, ale správně nastavené kampaně, tak tento workshop je právě pro vás.

 

Návrh obsahu ?kolení na Facebook a Instagram

 • Sociální sítě v?eobecně
 • Facebook a Instagram v ?eském kontextu
 • Správa profil?
 • Tvorba p?íspěvk? a obsahu
 • Práce s obsahem – plánování obsahu
 • Oblíbená témata
 • Advertising – základní informace a mo?nosti
 • Jak pracovat s fanou?ky
 • Mo?nosti cílení reklam + remarketing
 • Krizová komunikace
 

Vylep?ím vá? Shoptet

Projdeme si spolu v?echny pot?ebné moduly a funkcionality Shoptetu a poradím vám, jak je správně nastavit a efektivně pou?ívat.
 

Návrh obsahu ?kolení na Shoptet

 • Základní nastavení modul? a údaj?
 • Nastavení produkt?, parametr?, p?íznak? a filtr?
 • Tvorba a nastavení obsahu
 • Grafika a její nastavení
 • Tvorba stromu kategorií
 • Nastavení zp?sob? doprav a plateb
 • Administrace objednávek, faktur a dobropis?
 • Nastavení marketingovych modul?
 • Propojení s jinymi slu?bami a jejich funkcionality
 • Spu?tění e-shopu na vlastní doméně a p?esměrování

Na?e TOP reference

Náv?těvnost z Google

%

Organická náv?těvnost

%

Organická náv?těvnost

%

Konverzní poměr

%

Náv?těvnost webu

%

Nezávazná poptávka na online ?kolení

Souhlas s GDPR

7 + 1 =

电影天堂网-官方网站