Peter ?uri?

Peter ?uri?

Business Development Manager

O mně

Mojím poslaním v Effectix je vyu?i? získané zru?nosti a nadobudnuté skúsenosti v online marketingu pre rast klientov. Prímárne sa venujem vyh?adávaniu zaujímavych projektov s potenciálom uspie? vo vodách digitálneho sveta. Spolo?ny brainstorming a nastavanie online stratégie pre klientov je u nás samozrejmos?ou. Vz?ahy s klientami utu?ujem pravidelnou interakciou s d?razom na dosiahnutie pozitívnych vysledkov. Pokia? je u Vás profesionálna starostlivos? na prvom mieste, som Vám k dispozicií.

Moje odbornost

Online marketingom ?ijem od roku 2012. Základom v?etkého je v?i? sa do podnikania klienta a práve tymto sp?sobom sa dá spravi? z nemo?ného mo?né.

Adresa kancelá?e

Jakubovo nám. 19
Bratislava,
Slovenská republika

电影天堂网-官方网站