Peter Radev

+421 905 253 528

peter.radev@effectix.com

Peter Radev

Business Development Manager

O mně

V?etko je o ?loveku, postoji k ?ivotu a ak sa obklopíte správnymi ?udmi, máte v podstate vyhraté. Bavia ma extrémne ?porty, umenie a v?eobecne ?udia.

Moje odbornost

V online marketingu sa pohybujem 6 rokov. Zdokona?ujem sa prostredníctvom r?znych ?kolení, predná?ok a konferencií, ale najlep?ie zdokonalenie prichádza praxou. Online ma proste baví.

Adresa kancelá?e

Jakubovo nám. 19,
811 09 Bratislava,
Slovenská republika

电影天堂网-官方网站