PPC specialista

Jsme online digitální agentura orientovaná na vykon. Na trhu p?sobíme od roku 2009 a tym 42 specialist? se stará o st?ední a velké klienty jak v ?esku a Slovensku, tak i v dal?ích 20 zemích. Jako jedna z 16 agentur jsme klí?ovy partner Google. Aktuálně do Prahy hledáme PPC nad?ence.

?

Náplň práce:

 

 • Vytvá?ení a vedení online reklamních kampaní v AdWords a Sklik (od A do Z).
 • Tvorba personalizovanych report?.
 • Rozvíjení projekt? u stávajících i novych klient?.
 • Nasazování a tvorba novych skript?.
 • Analyza vysledk? kampaní.
 • Vytvá?ení odhad? provozu reklamních kampaní.

Po?adujeme:

 • Znalost Google Ads a Sklik.
 • Vybornou znalost ?eského jazyka – mluveny i psany projev.
 • Znalost MS Office, p?edev?ím Excel a Word.
 • Schopnost zodpovědné, samostatné i tymové práce.
 • Zku?enosti na obdobné pozici vyhodou.
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni vyhodou.
 • Vyhodou je také orientace v marketingu, p?ípadně p?edchozí zku?enosti a praxe z digitální agentury nebo ze strany klienta.

Nabízíme

Novinky a trendy v PPC p?ímo od specialist? z Google.

Individuální ?kolení od specialist? Skliku.

Motivující finan?ní ohodnocení.

R?znorodou práci na více klientech ve vícero zemích.

Svobodu v práci – mo?nost home office, flexibilní pracovní dobu.

P?íspěvky na vzdělávání, pravidelné firemní akce a teambuildingy.

P?átelskou atmosféru v tymu ?pi?kovych odborník?.

Mo?nost podílet se na rozvoji úspě?nych projekt? v neustále se rozvíjející oblasti.

Práce na I?O.

Zví?ata vítána, nástup dohodou.

Po?li nám svoje CV
na email: miroslav.rebicer@effectix.com

电影天堂网-官方网站