3 tipy ze SEO Restartu 2018

,
 • 16. 07. 2018
 • Autor:?Radim Kracík | 16. ?ervence 2018

  P?vodně jsem chtěl psát klasicky report o tom, co mě na SEO Restartu zaujalo, kdo tam vystupoval a zhodnotit konferenci jako celek. Proto?e jsem se k sepsání ?lánku dostal a? te?, a takovych report? je ji? několik, udělám to jinak. V rychlosti. Ano, SEO Restart je ?pi?ková konference o SEO, kam by ka?dy, kdo se zve SEO specialistou, měl jít. Ní?e jsem vybral pro mě 3 nejlep?í ?actionable tips“, které jsme u? do Effectixu zavedli nebo postupně zavádíme.

  Reconcile CSV pro OpenRefine

  Zděněk Ne?por?měl velmi praktickou p?edná?ku na téma p?esměrování URL a best practices, jak zabránit vět?ím ?kodám p?i nezvládnutém p?echodu na jiny web. V?mnoha ohledech máme postupy stejné nebo alespoň podobné, nicméně onen actionable tip spo?íval v?prezentaci roz?í?ení Reconcile CVS pro OpenRefine. Vytvo?it smysluplnou redirectovací tabulku pro ?ádově tisíce nebo desetitisíce URL manuálně je v?lep?ím p?ípadě na zbláznění, v?hor?ím nemo?né. Reconcile CSV cely proces dost usnadní. Detail p?edná?ky a odkazy naleznete zde – https://link-brain.cz/seo-restart-2018/

  Analyza indexace s?logy

  Pavel Ungr ukázal p?íklad smysluplného vyu?ití serverovych log? p?i analyze indexace. Se server logy je trochu potí? v?tom, ?e dostanete k?dispozici obrovsky soubor dat, se kterym m??ete dělat prakticky cokoliv a rozhodovací paralyza v?tomto p?ípadě není mimo?ádny jev, ktery m??e konzultanta potkat. Pavel během krátké chvíle nastínil, jak reálně vyu?ít serverové logy s?konkrétním cílem – p?edná?ka ze SEO Restartu je zde.

  Rychlost webu

  Michal Voják měl p?edná?ku o rychlosti webu a na co si dát pozor. Je to celkem diskutované téma a rychlost se u web? zkrátka ?e?í. Kromě klasickych i méně bě?nych tip? bylo super, ?e zd?raznil nutnost testovat web i na pomalej?ím internetu. Vyvojá?ská konzole v?Chrome to umí. Já dodám, ?e podobnou funkcionalitu najdete ve WebPageTest.org a jeden tip pro vás, pokud se zaregistrujete, otev?ou se vám nové mo?nosti. Celá p?edná?ka Michala zde – https://www.aw-dev.cz/checklist-rychlost-webu

  R?znych konferencí, p?edná?ek, meetup? je dnes opravdu hodně a ?lověk musí vybírat. Osobně jsem si nastavil hodnotící kritérium:

  ?Pokud si z?konference p?inesu t?i informace, postupy, p?ístupy, které budu moci prakticky ihned aplikovat do praxe, tak pova?uji celou akci za velmi prospě?nou.“

  Ano SEO Restart splnil mé osobní kritérium (popravdě jsem ani nic jiného neo?ekával). Nelze ani pominout, ?e konference, jako je tato, pomáhají budovat a roz?i?ovat SEO komunitu. Tak?e na SEO Restart 2019 vstupenku opět rád zakoupím.

  V?echny materiály o ro?níku 2018 naleznete zde https://www.seorestart.cz/

  Radim Kracík
  CTO

  电影天堂网-官方网站