Cílení dynamickych reklam ve vyhledávání za pomocí feedu

 • 14. 08. 2017
 • Autor: Miroslav Rebicer | 14. srpna 2017

  Relativně nedávno jsem si v AdWords ú?tu mohli v?imnout dvou novinek v DSA (dynamic search ads) kampani. Nově byly p?idány roz?í?ené reklamy i pro dynamické reklamy a jediné co je pot?eba doplnit je popis. Url a nadpis se generuje automaticky.

  Dynamické reklamy
  Druhou novinkou je mo?nost p?idání feedu (zdroje) pro dynamické reklamy, co? p?iná?í vět?í kontrolu, customizaci a také mo?nost automatizace. A co to pro nás znamená?

  Nemusíme spoléhat na organic search index a crawlera po?leme p?ímo na url ve feedu. Dále si ve feedu ozna?íme konkrétní stránky ?títky. To nám umo?ní sjednocení dle KPIs, p?izp?sobit reklamu na míru nebo vypíchnout novinku, vyprodej atd.

  Nastavení dynamickych reklam

  1. Sdílená knihovna a Firemní údaje

  2. +údaje -> Zdroj stránky

  Nastavení DSA reklam

  3. Následně vlo?íme p?ipraveny feed v jednoduchém formátu, kdy první sloupec je url a druhy je custom label (?títek).

  4. Nyní p?idáme zdroj cílení v DSA kampaních v nastavení.

  Nastavení dynamickych reklam

  5. A p?i vytvá?ení reklamních sestav zacílíme dle ?títku.

  Dynamické reklamy ve vyhledávání

  A máme hotovo. Nakonec jsem si je?tě vyp?j?il screen z leto?ního PBS, ktery ukazuje úlohu DSA v celkové strategii.

  DSA v celkové strategii

  Miroslav Rebicer
  Leader PPC teamu

  电影天堂网-官方网站