Content Marketing 2020 – Success & Failure

,
 • 12. 02. 2020
 • ?tení na 4 minuty

  V tomto ?lánku se dozvíte v?e podstatné o konferenci Content Marketing, která se deklarovala podtitulem Závazek zna?ek vytvá?et kvalitní obsah a po?adatelem ACM (Asociace content marketingu). Co bylo pro publikum p?ínosné, a co propadlo.

  Byl jsem programem konference zaujat natolik, ?e jsem 6. února vyrazil do Sacre Coeur.

  Content Marketing konference

  První plus hned po vstupu, prostor samotny. Moc hezké prost?edí, které má v sobě Genius loci. Pohodlně jsem se usadil a ?ekal na zahájení Kate?inou Borovanskou (FREYA, ACM, Fénix content marketing).

  Content Marketing Sacre Coeur

  Ne? se pustím do mého, ?istě subjektivního success/failure hodnocení dvou prezentací, měl bych jednu odbo?ku k tématu Brandu, které mne u? dlouho zajímá, a nemohu se zbavit pocitu, ?e to málokdo u nás bere vá?ně.

  Téma Brand and Voice Search. Hey Google, Alexa, Hey Siri… na západ od nás a p?edev?ím v?U.S. tyto vyzvy pronikly bě?ně do domácností. P?es 100 milión? lidí má Alexu, celosvětově (stav 01/2019). Doplňte si iOS, Android..

  Co to znamená, i pro nás, v?blízké budoucnosti? Zatím dotazy v??e?tině nefungují, zatím… tak tedy pro ilustraci:

  Alexa, I need a lawyer. Odpově? bude jen JEDNA. Tou?íte po Google Featured Snippet? A? Voice search naběhne v plné síle, budete pot?ebovat minimálně tuto úroveň SEO práce.
  Jinak ?e?eno, co ve finále rozhodne, je síla va?eho brandu (firemního, osobního). Makejte na své zna?ce, dejte si to jako prioritu, u? te? je mo?ná pozdě. Doopravdy. A konec, jdu na mé subjektivní hodnocení.

  1. Success

  Ji?í Caudr

  Ji?í Caudr. Jeho prezentace mně dostala a hodně bavila. A to nejen tématem metriky content marketingu a které z nich jsou v kontextu dne?ního světa relevantní, ale hlavně geniální koncepcí jeho malého kamenného knihkupectví Book Therapy na pra?skych Vinohradech. Musel jsem se tam vypravit, nejen jako milovník knih, ale také jako stále zvídavy marketér. Nelitoval jsem, narozdíl od mé peně?enky ??.

  Plusem byl také del?í rozhovor s p?íjemnou a knih znalou prodava?kou, tedy spí?e poradkyní, jak vybrat pro sebe tu správnou knihu – knihy.

  P?ál bych si více takovych krásnych start-up? na klasické prodejní p?dě. Nejen e-shopy mohou r?st! ?? A p?idávám dal?í velké plus a mega-?erveny puntík Jirkovi za vyu?ití WhatsAppu jako sales channelu. ??

  P.S. odnesl jsem si “The Emotionally Intelligent Office – 20 Key Emotional Skills for the Workplace”, ” A Job to Love”, “Calm”.

  Keep calm karti?ky

  2. Failure

  Andrea Běhounková

  Andrea Běhounková. Tak sympatická, elegantní dáma, ?éfredaktorka Vogue. Vskutku se netajila tím, ?e Vogue je prostě to nejlep?í, co se nám mohlo v ?eskoslovensku p?ihodit. Prostě PRVNí skute?ně módní ?asopis na ?eském a slovenském trhu.

  Nic proti tématu Vogue Values, ale ne? se k?němu Andrea dopracovala, p?es MNOHO slajd?, které s?hlavním tématem moc nekorespondovaly, p?estal jsem díky záplavě ?istě reklamních sdělení, fotografií titulek a fotoshooting? vnímat, a oddal se medita?nímu procesu. Chápu, ?e barter s?Vogue dává prostor pro reklamu brandu, ale jako v?e, i toto se dá p?ehnat.

  Za mne, jednoho z?mnoha náv?těvník? konference (a mno?ství p?ítomnych psavc? a komunika?ních specialist? bylo úctyhodné – gratuluji organizátor?m a ji? zmíněné Kate?ině Borovanské), to byla ?istá ztráta ?asu, nulovy p?ínos.

  Kdy? u? máte tu ?est prezentovat va?i práci, vá? brand na vyznamné konferenci, sna?te se sdělit publiku něco skute?ně zajímavého, co je obohatí a hlavně pom??e ?e?it nějaky jejich problém. Proto p?i?li, proto zaplatili. A to rozhodne o va?em Success/Failure.

  Shrnuto a podtr?eno:

  S?celou konferencí jsem byl velmi spokojeny, odnesl jsem si ?adu dobrych nápad? pro moji práci, stálo to za ten ?as i ú?astnicky poplatek. Tě?ím se na 5. ro?ník, ur?itě p?ijdu.

  电影天堂网-官方网站