Effectix chce byt ?eskym lídrem exportního marketingu

 • 29. 11. 2018
 • Autor: Effectix | 29. listopad 2018

  Klí?ovy partner Google pro export, ?lenství ve sdru?ení BlueAlliance ?i polo?ení základ? vlastního exportního oddělení. To v?e dělá z?Effectix jednoho z?nejvyrazněj?ích hrá?? na poli zahrani?ního on-line marketingu.

  Tématem ?íslo jedna v oblasti on-line i off-line businessu za poslední rok není nic jiného, ne? expanze do zahrani?í. Vět?ina evropskych i světovych trh? za?ívá právě v?rámci e-commerce enormní r?st, a proto se nabízí ideální p?íle?itost expandovat do zahrani?í.

  Se vstupem na zahrani?ní trhy dnes ?eskym firmám pomáháme i my v?Effectix. Exportu věnujeme v?poslední době velkou pozornost, a díky tomu jsme se nyní stali jedním ze ?ty? klí?ovych Google partner? pro oblast exportu.

  Exportní tym se skládá z odborník?, jakymi jsou SEO specialista?Radim Kracík?nebo PPC specialistka Jana Trojanová, jí? v oblasti PPC doplní Al?běta Fábryová. Business Development tym pro export – ve slo?ení Blanka Velebová a Dominik Kohel – bude mít za úkol spole?ně s projektovou mana?erkou Evou Durnovou koordinovat a rozvíjet kampaně v zahrani?í.

  Klient?m, pro které je ji? ?esky a slovensky trh p?íli? maly, bude Effectix nejen spravovat vykonnostní kampaně, ale pom??e jim i s?optimalizací zahrani?ních platforem (Bing, Amazon, Google nákupy) a s implementací e-commerce ?e?ení na vybraném zahrani?ním trhu.

  ?eskym on-line agenturám se na na?em trhu da?í, minimum z?nich má ale dostate?nou expertizu na to, aby dokázaly svym zákazník?m pomoci se vstupem na zahrani?ní trhy. Effectix chce byt v??echách jedním z?lídr? exportního marketingu a se zku?enostmi z?mnoha zahrani?ních?trh?, jako je Kanada, USA, Rumunsko, ?panělsko ?i Japonsko, disponuje pro tento cíl silnou startovní pozicí.

  S?exportem to myslíme vá?ně, proto aktuálně budujeme vlastní exportní oddělení, se kterym budeme moci svym zákazník?m nabídnout je?tě kvalitněj?í slu?by v?oblasti mezinárodní expanze.

  电影天堂网-官方网站