Effectix mezi nejlep?ími. Jsme Klí?ovym Google Partnerem 2019

, ,
 • 28. 03. 2019
 • Nejp?ísněj?í nároky na kvalitu práce, expertíza s reklamními nástroji Google ?i celkovy r?st – to v?e jsou p?edpoklady pro získání presti?ního ocenění Klí?ovy Google Partner. Ze stovek agentur bylo tento rok oceněno jen 16 nejlep?ích – a Effectix mezi nimi nechyběl.

  Díky pozici elitní agentury v oblasti ?eského on-line marketingu získáváme nejvy??í mo?nou podporu ze strany Google. To v praxi znamená pravidelné konzultace a neustálé vylep?ování v?ech druh? kampaní. Rovně? jako první budeme mít informace o novinkách a exkluzivní p?ístupy do beta verzí.

  Obrovskou vyhodou je i za?azení do uzav?enych vzdělávacích program?. Více ne? kdy p?edtím tak budeme moci ?kolit nejen v?echny na?e specialisty, ale i nejvy??í a st?ední management v rámci Agency Leadership Program. Klí?ové agentury navíc mohou o?ekávat pozvánky na ?eské i světové Google konference – a Effectix na nich nebude chybět.

  Z ?erstvého ocení má radost i CEO Effectixu Karol Veleba: ?Byt klí?ovym partnerem je pro nás obrovské ocenění. Je to jeden z vrchol?, kterého se dá v on-line marketingu dosáhnout. Mám obrovskou radost, ?e díky statusu klí?ového partnera v ?esku m??eme p?edávat expertízu také na?í slovenské pobo?ce a nabízet tak klient?m nejvy??í kvalitu slu?eb i zde.”

  A ?emu podle něj agentura za tento úspěch vdě?í? ?Je za tím neustálé vzdělávání mych koleg? a samoz?ejmě spokojenost klient?, kte?í nám opakovaně svě?ují své rozpo?ty. Jsme na vrcholu a je to pro nás obrovsky závazek v??i klient?m i na?im partner?m.” zakon?uje Karol Veleba.

  电影天堂网-官方网站