Effectix Talks 01-2020: Václav Sochor, Tipsport

,
 • 18. 02. 2020
 • Rozhovor si poslechnete zde:

   

  ?Václav Sochor vede komunikaci skupiny Tipsport a je p?edsedou správní rady její nadace. V letech 2014-16 byl konzultantem a tiskovym mluv?ím PR agentury Bison & Rose, odkud p?i?el z pozice publishera B2B titul? a ?éfredaktora tydeníku Marketing&Media ve vydavatelství Economia. P?edtím dva roky vedl zpravodajskou stanici Rádio ?esko, p?i?em? v ?eském rozhlasu pracoval od roku 2010.

  ?V rozhovoru se dozvíte nejen r?zné tipy Václava na úspě?nou práci v marketingu a PR, pou?itelné i pro va?i práci, ale i o ?lověku – Va?kovi samotnému. P?ejeme p?íjemny poslech!

  Václav Sochor, p?i natá?ení rozhovoru 12.2.2020.

   

   

   

  电影天堂网-官方网站