Google vám u? nebude ?íst e-maily

,
 • 26. 06. 2017
 • Autor: Alexander Visnyai | 26. ?ervna 2017

  Spole?nost Google kon?í se scannováním obsahu email? u?ivatel?, které vyu?íval pro cílení reklamy. Tato praxe byla ze strany spole?nosti vyu?ívána od samého po?átku, kdy byla slu?ba Gmail v roce 2004 spu?těna.

  Neznamená to ale, ?e by Google p?estal v Gmailu zobrazovat reklamu. Pro cílení reklamy bude vyu?ívat chování u?ivatel? na internetu, které známe nap?íklad z obsahové reklamy.

  Cílem ukon?ení tohoto scannování, je podpora prodeje cloudu a placené verze Gmailu mezi firemní klientelou, která se mohla obávat scannování obchodní komunikace a to i p?es to, ?e reklamy se v placené verzi gmail neobjevují.

  Tyto spekulace rozdmychávaly p?edev?ím konkuren?ní spole?nosti z oblasti cloudu, nap?. Microsoft a Apple.

  Alexander Visnyai
  Obchodní ?editel CZ

  电影天堂网-官方网站