Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 2.: ?erpejte v chaosu

 • 05. 08. 2019
 • Ná? návod, jak se stát instantní copystar, pokra?uje. A jak jsme na konci 1. literárního dílu slíbili, u kultury i dnes je?tě z?staneme. Konkrétně u hudební.

  Copywriting inspirovan hudbou

  Hudba, opět ?eská, vám rovně? dodá do mozku pat?i?né kreativní ?iviny. Pokud pot?ebujete byt lidověj?í a trefit typickou ?eskou povahu se v?emi klady i zápory, jsou ideální Daniel Landa (u něj ale opatrně, v?jeho p?ípadě se soust?e?te na star?í tvorbu, ne? mu hráblo – ale zároveň ne star?í a? zas tak moc, chápete) nebo T?i sestry – ostatně zpěvák a skladatel Lou Fanánek Hagen pat?í k?uznávanym texta??m a v?jeho repertoáru se nachází několik skute?nych texta?skych perel.

  Jestli chcete zabrousit do trochu nejednozna?nych, snovych a mírně psychedelickych vy?in, m??ete zkusit indie rockové kapely, t?eba Pankix nebo Kazety.

  Docela slu?nou inspiraci nabízí ?esky hip-hop. Zde si m??ete vybrat z?celé ?ady interpret? a kapel podle v?ech chutí, nálad a va?eho tematického smě?ování. Ke studiu tak máte t?eba básnické pionyry WWW, p?ímo?ary Chaozz, pohodá?e Indy & Wich, ultrasprosté Supercrooo ?i hororového ?ezníka.

  ?esky hip-hop ale je?tě nabízí tuzemskou inspiraci numero uno: je jí samoz?ejmě kapela Prago Union s rapperem Katem v ?ele. Jeho texty jsou ?irá genialita: doká?í naprosto věrohodně vystihnout okam?iky a situace, které v?ichni d?věrně známe, ale nedoká?eme je slovy popsat. To Kato umí perfektně, stejně jako rymy, hry se slovy a vrstvení vyznam? – i kdy? jsem ka?dé album Prago Union sly?el 100×, doká?i i na 101. poslech objevit v Katově textu novou my?lenku, je? mi těch prvních 100 poslech? utíkala.

  Ostatně Kato se i jisty ?as ?ivil jako copywriter a byl by i ve světě marketingu mimo?ádně uznávany, kdyby své nápady nerealizoval inkognito. Ale Kato u klasického copywritingu nikdy p?íli? dlouho nep?sobil. Jak sám ?íká: p?i svym starym zp?sobu ?ivota – kdy se ka?dy ve?er vracel ve 4 ráno z?baru a do práce chodil na poledne – kv?li nevoli koleg? nikdy nikde moc dlouho nevydr?el.

  V??eské hudbě se naopak vyhybejte interpret?m, jejich? hudba disponuje plytkymi texty – těch u nás také není málo. Tuzemská hudba má je?tě jedno mínus: nedá se – alespoň já to tak mám – poslouchat p?i práci. Pokud něco pí?u a pot?ebuji se soust?edit, tak ?eská hudba, stejně jako mluvící kolegové, mi kradou slova a já tak nejsem schopen dotáhnout rozpracované koncepty do zdárnych konc?.

  Tak hlavně ?e do zdárnych konc? jsem dotáhl tento díl. Uvidíme se zase p?í?tě. Tentokrát u kapitoly pojednávající o inspiraci, která mě osobně hodně formuje a z?ktery tě?ím prakticky neustále.

  Dal?í díly seriálu o copywritingu:

  Díl 1.: V?e je v ?e?tině

  Díl 3.: TV je sázka na jistotu

  电影天堂网-官方网站