Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 3.: TV je sázka na jistotu

 • 16. 09. 2019
 • Ná? seriál, v?něm? pátráme po elixíru, jeho? poz?ení vás uvede v?proz?ení a u?iní z vás textového boha, dospěl k 3. dílu. A jeho hlavním poselstvím je, ?e ?ádny elixír nepot?ebujete, kdy? máte po ruce studnici v?podobě klasickych i internetovych televizí.

  copywriting díl 3

  Inspirace pro copywriting z film?? Ne. Ze seriál?!

  Tuzemská filmová tvorba je bohu?el, a? na pár vyjimek, v?krizi. Za to seriálová produkce za?ívá ji? několikátym rokem nefal?ovanou renesanci, vedle ní? i Florencie bledne závistí. A? u? jde o ?eskou televizi ?i internetové televize Steam.cz, Obbod ?i nově vzniklou MallTV, tak zde naleznete potravu, kterou vá? copychtivy mozek vy?aduje.

  Soust?e?te se p?edev?ím na komediální seriály. V tomto ohledu naprosto dominuje tandem Jan Pru?inovsky – Petr Kole?ko. Nikdo u nás aktuálně neumí byt tak vysti?ny a ?esky v kladném slova smyslu, jako tito dva pánové, jejich? spolupráce má na kontě seriály Okresní p?ebor, ?tvrtá hvězda, Trpaslík ?i Most! Tyto seriály jsou zatraceně vtipné. A ?asto nekorektní a dost sprosté. Ostatně Jan Pru?inovsky na toto téma poznamenal, ?e miluje aktuální hovorovou ?e?tinu a ta se bez vulgarit prostě neobejde.

  Ka?dopádně pokud nejste prudérní jako Martin Komárek, ktery p?i?el u sledování 6. dílu ?tvrté hvězdy k?morální újmě a pak kv?li tomu slovně napadl ?eskou televizi, tak vy se královsky pobavíte a jako bonus na?erpáte hromady novych obrat?, kterymi se později p?i práci m??ete inspirovat.

  Jinak pokud je?tě jde o Pru?inovského a Kole?ka: jejich vtipnost není omezena jen na spole?nou spolupráci, ale i jejich sólo práce mají vysoké kvalitativní hodnoty. Pru?inovsky má na kontě zda?ilou první sérii Autobazar Monte Karlo, Kole?ko zase stojí za fotbalovym Vy?ehradem, hokejovou Lajnou ?i Martou a Věrou – co? je fajn seriál pro ka?dou kancelá?skou krysu ?ijící v?marketingové no?e.

  Dal?í auto?i pro inspiraci

  Pokud jde o komediální seriálové po?iny jinych autor?, m??eme jmenovat samoz?ejmě Kancelá? Blaník, ?tafl, Stylista, Pizza boy ?i Dabing street od Zelenky – ov?em poslední ?ty?i seriály ji? pronásleduje jistá nekonzistence v?kvalitě, kdy geniální díly st?ídají prázdněj?í. M??ete ov?em sáhnout i po osvěd?enych majstr?tycích star?ího roku vyroby, jako je ?eská soda ?i Ivánku, kamaráde, m??e? mluvit?

  A jestli komedie nejsou vá? ?álek ?aje, zkuste t?eba P?ípady 1. oddělení. Seriál, za jeho? scéná?em stojí skute?ny kriminalista a ?éf pra?ské mordparty Josef Mare?, vás vtáhne jak do p?ípad?, které se v minulosti skute?ně staly, tak do obhroublé policejní hantyrky. Kdy? navíc p?idáte hlá?ky typu: “Byl zav?enej za napadení mlady buchty na ulici, kurva, ne za báby v?bytě!, Z?huby ti smrdí jako somrákovi z?igelitky! ?i A? chcípnu, jestli l?u! – To u? bys byl za ten vyslech 5× mrtvej, debile”? je vám asi jasné, ?e i v tomto doslova p?ípadě je o du?evní transfúzi postaráno.

  Mimochodem: první série P?ípad? a ?tvrtá hvězda měly po?átkem roku 2014 premiéry ka?dé pondělí spole?ně. Byly to jediné t?i měsíce v??ivotě, kdy jsem měl pondělky raději ne? pátky.

  A pátky budou v?kurzu i v?p?í?tím dílu, jeliko? vyrazíme za lidmi nejen do hospod. Uvidíme se p?í?tě u stolu a se sklenkou v?ruce!

  Dal?í díly seriálu o copywritingu:

  Díl 1.: V?e je v ?e?tině

  Díl 2.: ?erpejte v chaosu

   

  电影天堂网-官方网站