Jak se odli?it? Zkuste to s 360° produktovou fotografií.

,
 • 06. 06. 2019
 • Jako digitální agentura spravujeme několik desítek e-commerce projekt? pro na?e klienty. A témě? v?dy je zadání stejné – maximalizovat r?st obratu p?i minimálním PNO. Jednou z cest, jak tyto cíle splnit, je zvy?it konverzní poměr eshopu.

  Jak na to? Nap?íklad pomocí 360° produktovych fotografií. Na jednom z?na?ich vlastních projekt?, eshop Be Dandy , jsme se rozhodli vyzkou?et, jak fungují právě 360° produktové fotografie. Jako partnera jsme si vybrali ATELIER MO?NOV, studio, které je mo?ná trochu dále od Prahy, ale na druhé straně pro klienta udělají první poslední a navíc se py?ní největ?ím ateliérem v??R se specializací na focení a natá?ení pro produkty. A jak to probíhalo?

  Poslali jsme jim kuryrem na?i rozkládací ta?ku a ?ekali jsme na vysledek. ?Do dvou dn? mi v mailu p?istála slo?ka, ve které bylo 72 profesionálních fotografií produktu ze v?ech stran, exe soubor ?a dokonce i animace ta?ky co? nás p?ekvapilo asi nejvíc, proto?e jsme si to nedokázali p?edstavit.

  A jak tyto fotografie nahrát na web? Ná? eshop BeDandy.cz ?bě?í na systému Shoptet, ktery nově umo?ňuje nahrávání takovychto fotografií a tak jsme prostě importovali na?ich 72 fotek ke konkrétní ta?ce. Operace na pár vte?in. Vysledek si m??ete prohlédnout ZDE.

  Na reálná ?ísla je?tě ?ekáme. Ale u? jen pocitově to dalo na?im produkt?m jiny rozměr. Je rozdíl dívat se na bě?nou fotku, anebo vidět animaci rozbalování a produkt ze v?ech stran. Aktuálně plánujeme nafotit i dal?í vyrobky a vě?íme, ?e to bude jeden z?faktor?, ktery zvy?í konverzní poměr celého eshopu.

  A něco navíc? Fotky, které jsme zaplatili v?rámci 360° produktového focení m??eme vyu?ít na celou sérii banner? nap?í? formáty a platformami a to pomocí GIF animace.

  Jediné slabé místo, a asi je to hlavně Shoptetem, je to, ?e zatím neumíme dostat 360° fotky na HP webu. Ale vě?ím, ?e to je otázka ?asu a tuhle novinku shoptet doladí do dokonalosti.

  电影天堂网-官方网站