Jak si te? zachovat podnikání? P?esuňte sv?j kamenny obchod na e-shop!

 • 22. 03. 2020
 • Autor: Tatiana Leporis | 22.b?ezen 2020

  Zav?ené cukrárny, květiná?ství, lah?dky i opravny obuvi. To v?ak neznamená, ?e byste nepot?ebovali dort na narozeninovou oslavu, květiny pro ty, na kterych vám zále?í nebo gumáky pro děti, proto?e se venku rozpr?elo. Právě naopak: v?echny tyto mali?ké lokální obch?dky pot?ebujete.

  A stejně jako vy pot?ebujete tyto obch?dky, tak stejně i ostatní lidé pot?ebují vá? obchod. Jak ale na své (nejen) stálé zákazníky v aktuální době, kdy obchody musí byt zav?ené?

  Jak si otev?ít obchod v digitálním světě?

  Zcela jednodu?e: sv?j zav?eny kamenny obchod m??ete během krátké chvíle p?esunout na internet v podobě e-shopu. Bát neúspěchu se nemusíte, proto?e své věrné zákazníky ?i klienty u? máte z d?ívěj?ka. Usnadněte jim nákupy a otev?ete se v digitálním světě. Pom??e vám to p?ekonat toto nejisté období – a co je d?le?itěj?í: o své zákazníky nep?ijdete.

  A jak si m??ete vlastní e-shop, krok po kroku, otev?ít?

  1. Vyberte si e-shopové ?e?ení, které ji? existuje. Dnes opravdu není vhodná doba na to, abyste ztráceli ?as hledáním programátora, jen? vám vytvo?í e-shop na míru, ktery sice m??e vypadat krásně, ale jeho vytvo?ení bude trvat v ?ádech měsíc?, a navíc ve světě rychlého internetu nebude umět stárnout. Za nás doporu?ujeme Shoptet: tato platforma je hotová, rychlá, spolehlivá, bezpe?ná, intuitivní a snadno se s ní s?ijete, i kdy? nejste digitální guru.

  2. Vyberte si ?ablonu (hotovy design s modelovymi obrázky, prvky a rozlo?ením), která nejvíce vyhovuje va?im pot?ebám. Volte nejen podle designu, ale i podle funk?nosti. Pokud si nevíte rady – nevadí: my vám s vyběrem pom??eme.

  3. Registrujte si doménu. Hosting pro e-shop nabízí Shoptet v ceně pronájmu.

  4. S na?í pomocí zvládnete i základní nastavení obchodu – v?etně měny a daňového nastavení. Objednejte si na?i asistenci.?

  5. Jakmile je základní nastavení hotové, p?ipravíme vám strom kategorií. To znamená, ?e va?e produkty p?ehledně rozt?ídíme. Následně vám nastavíme jeden vzorovy produkt, vytvo?íme jeho parametry (velikost, barva apod.) i filtry, na jejich? základě si budete moci produkt sám ve svém novém obchodě vyhledat. Pokud alespoň ob?as nakupujete na internetu, u? víte, ?e tato nastavení jsou pro prodej vyrobku nezbytná. A co je d?le?ité: na základě tohoto vzorového produktu budete sami vědět, jak si nastavit jakékoliv dal?í zbo?í.

  6. Pom??eme vám vytvo?it obsahové stránky, jako je stránka o va?í spole?nosti, p?íběh zna?ky, kontakty, informace o platbách (dobírka, p?evod na ú?et, GoPay apod.) a zp?sobech dopravy (?eská po?ta, kuryrní spole?nosti, vlastní doprava) a nezapomeneme ani na obchodní podmínky a GDPR.

  7. Kdy? u? jsme u zp?sob? dopravy a plateb: i ty musí byt d?kladně nastaveny. Vá? zákazník tak získá mo?nost vybrat si mo?nost dopravy a zp?sob placení, jaky sám preferuje. V sou?asné situaci se doporu?uje platba kartou p?edem, proto?e kuryrní spole?nosti omezily mo?nost placení v hotovosti.

  8. Nemáte po ruce ?ikovného grafika? Nevadí! I grafiku vám zajistíme: vytvo?íme bannery na úvodní stránku i do jednotlivych kategorií. Nau?íme vás, jaké jsou grafické prvky na va?em novém e-shopu a jak je nastavit ?i vyměnit.

  9. Chcete i prodávat zlevněné zbo?í ?i posílat zákazník?m newsletter? Na va?em novém e-shopu vám nastavíme takové marketingové moduly, které vám nejvíce pomohou. Je jich celá ?ada a ur?itě nevyu?ijete v?echny, ka?dopádně několik pro vás ideálních modul? stoprocentně najdeme.

  10. Zároveň vám propojíme e-shop se sociálními sítěmi (Facebookem, Instagramem) a Googlem, p?ípadně i s cenovymi srovnáva?i, jako je nap?íklad Heureka a Zbo?í.cz.

  11. Nau?íme vás, jak zvládat administraci objednávek, orientovat se ve skladovém hospodá?ství, jak posílat faktury nebo i jak fungují dobropisy.

  12. A na konec to nejlep?í: sv?j e-shop m??ete testovat zdarma a? 30 dní a teprve pak vám ho p?esuneme na va?i vlastní doménu. Na na?e slu?by vám nabízíme slevu 30 %, která platí do konce b?ezna. Suma sumárum vás novy e-shop nebude stát 100 nebo 200 tisíc korun – jak jste se mo?ná obávali – ale jen 20 a? 30 tisíc korun v závislosti na rozsahu prací.

  Jdeme do toho? Kontaktujte nás.

  Vyběr na?ich referencí e-shop? na Shoptetu

  Reference shoptet Klus

  Reference Shoptet Zebra shop

  Reference Shoptet Scaserv

  Reference Shoptet PolPet

  Reference Shoptet CityZen

  Reference Shoptet Domadlo

  Shoptet eshop

  电影天堂网-官方网站