NáVOD: Jak na sdílení p?ístupu do Google Ads

 • 16. 12. 2019
 • Nevíte si rady s propojením va?eho ú?tu Google Ads s ú?tem agentury nebo jiné osoby? Zp?sob? je více, ale my si zde uká?eme ten nejjednodu??í.

  P?ihlaste se do va?eho ú?tu Google Ads. Po p?ihlá?ení se podívejte do pravého horního rohu, kde vedle názvu va?eho ú?tu je desetimístné ?íslo.

  P?idání u?ivatele do Google Ads

  Toto ?íslo zkopírujte nebo p?epi?te a ode?lete obchodnímu zástupci nebo va?emu kontaktu v agentu?e.

  Specialista vám následně p?es toto ?íslo ode?le pozvánku, která se vám zobrazí v oznámení. Oznámení Google Ads

  Pozvánku p?ijmete a je to!

  Oprávnění k ú?tu v rámci Google Ads

  Oprávnění agentury a kdo v?echno má p?ístup k va?emu ú?tu si m??ete zkontrolovat v kartě P?ístupy k ú?tu.

  Klikněte na ikonu Nástroje a nastavení v pravé horní ?ásti.

  Nástroje v Google Ads

  Poté v zálo?ce nastavení kliknete na kartu P?ístup k ú?tu

  P?ístup k ú?tu Google Ads

  A zde si zkontrolujete p?ístupy v zálo?kách U?IVATELé a SPRáVCI

  U?ivatelé a správci Google Ads

  Dal?í mo?nosti sdílení p?ístupu k ú?tu si uká?eme p?í?tě.

  Za tym Effectix.com Vám p?eje hodně zdaru a úspěchu Jirka.

  电影天堂网-官方网站