NáVOD: Jak nasdílet p?ístup do Sklik ú?tu

 • 16. 12. 2019
 • Nevíte si rady jak nabídnout p?ístup do va?eho Sklik ú?tu agentu?e nebo dal?í osobě? Uká?eme si zde, ?e to není nic tě?kého.

  P?ihlaste se do svého Sklik ú?tu. Poté v pravém horním rohu klikněte na zálo?ku s názvem va?eho ú?tu a pak na kartu Nastavení.

  P?ístup do Skliku

  Zde si v sekci ?Nabídnout p?ístup / po?ádat o p?ístup“ zvolíte Typ akce a práva.

  ?ádost o p?ístup Sklik

  Typ akce vyberete mo?nost Nabídnout p?ístup.

  Jméno ú?tu je emailová adresa Sklik ú?tu nebo email osoby, které chcete udělit p?ístup.

  Práva vyberete dle po?adavk?, které máte na agenturu nebo danou osobu (Pro agenturu vět?inou sta?í Správce kampaní) a kliknete na Odeslat ?ádost.

  Existuje v?ak i druhy zp?sob, jak propojit ú?ty. Jediné co musíte, je ?íci agentu?e nebo dané osobě, jaké je jméno Va?eho ú?tu Sklik (emailová adresa, pod kterou se p?ihla?ujete).
  Poté by Vám měla od dané agentury nebo osoby p?ijít do ú?tu zpráva, kterou potvrdíte.

  Sklik propojení

  Za cely tym Effectix.com p?eje hodně zdaru a úspěchu Jirka.

  电影天堂网-官方网站