NáVOD: Sdílení p?ístupu do Business Manageru

 • 04. 11. 2019
 • Pot?ebujete p?idělit p?ístup agentu?e nebo konkrétní osobě do va?eho Facebook Business Manageru? P?ipravili jsme pro vás jednoduchy postup.

  P?ejděte na adresu business.facebook.com

  Klikněte na “hamburgerové” menu vlevo naho?e a poté klikněte na polo?ku “nastavení firmy”.

  Nastavení business manageru

  P?idělení p?ístupu agentu?e

  ?V levé ?ásti postranního menu klikněte na polo?ku “Partne?i” a dále na tla?ítko “P?idat”.

  P?idání partnera do business manageru

   

   

  Poté se vám otev?e pop-up okno do kterého vlo?íte ID.

  Effectix ID: 10152814651053512

  ID partnera Facebook BM

  Dále vyberte stránky, ke kterym chcete udělit p?ístup a nezapomeňte na reklamní ú?ty a dal?í polo?ky. U ka?dé z polo?ek (fb stránka, reklamní ú?et, katalog…) vyberte úroveň oprávnění. M??ete zvolit od náhledu vykonu po správcovskou roli, zále?í na domluvě s partnery. Změny dokon?ete tla?ítkem ulo?it a je hotovo!

  Oprávnění BM Facebook

  Nezapomínejte, ?e byste měli specialistovi na sociální sítě dát p?ístupy minimálně na:

  • Stránky
  • Reklamní ú?ty
  • Katalogy
  • Pixely

  Pokud nemáte je?tě Business Manager zalo?eny, p?e?těte si ?lánek Zalo?ení Business Manageru.

  Za tym social media specialist? Klára, Jakub a Eli?ka.

  电影天堂网-官方网站