NáVOD: Zalo?ení Business Manageru

 • 04. 11. 2019
 • V p?ípadě, ?e nově za?ínáte s placenou reklamou na sociálních sítích, je tak?ka jasné, ?e budete pot?ebovat vytvo?it Business Manager.

  Zde najdete p?esny postup:

  P?ejděte na adresu business.facebook.com.

  Klikněte na vytvo?it ú?et.

  Jak zalo?it Facebook Business Manager

  P?ihlaste se na sv?j osobní Facebook profil nebo na profil, ze kterého manager chcete zalo?it.

  Poznámka: V p?ípadě, ?e nemáte osobní FB profil je nutné jej nejprve vytvo?it.?

  Zalo?ení Facebook profilu

  Zadejte název své firmy, vyberte va?i firemní stránku a zadejte své jméno a pracovní e-mail.

  Facebook Business Manager ú?et

  Poznámka: Pokud je?tě nemáte stránku pro svoji firmu, vytvo?te ji.

  Vyplňte údaje o va?í firmě.

  Facebook registrace firmy do BM

  Zalo?eno!?Gratulujeme.

  Pokud budete chtít sdílet p?ístup do va?eho Facebook Business Manageru, návod naleznete v ?lánku Sdílení p?ístupu do Business Manageru.

  Za tym social media specialist? – Klára, Jakub, Eli?ka.

   

  电影天堂网-官方网站