Novinka: Mo?nost importu CSV p?es URL v Mergadu

 • 21. 10. 2019
 • Zrovna nedávno jsem pro jednoho z klient? ?e?il úpravu feedu. Ve feedu (pro Heureku, Facebook i Google Ads) klientovi chyběla informace o mar?i. Tu měl ve své interní tabulce, ale do feed? jí dostat nemohl. Tabulku od klienta jsem tedy p?edělal v Google Tabulce do vhodného .CSV a to poté stáhl a nahrál do Mergada, kde se z něho k produkt?m doplnily pot?ebné informace. A tento proces bylo nutné opakovat poka?dé, kdy? klient aktualizoval tabulku.

  K 16.10. v?ak Mergado v rámci dal?ího release tato ?innost odpadá. Samotná funkce importu .CSV není tak stará (p?edstavili ji v srpnu) a díky skvělym ohlas?m, jsme se do?kali vylep?ení, v které jsem doufal. Nyní je tedy mo?né v pravidle Import datového souboru nastavit url adresu souboru a není t?eba ho do Mergada nahrávat z po?íta?e.

  Import CSV do Mergada

  Ve?kerá nastavení (re?im mapování, rozli?ení velikosti písmen atd.) jsou podporována i v novém re?imu. Datovy soubor se stáhne z URL p?ed ka?dym aplikováním pravidel.

  Já osobně tleskám a jsem rád. Tato novinka mi u?et?í mnoho ?asu a vě?ím, ?e i v?em, kte?í Mergado a pravidlo Import datového souboru pou?ívají.

  Více na https://www.mergado.cz/release-rijen

   

  电影天堂网-官方网站