Novy rozměr p?íspěvk? na Facebooku? Zji??ovali jsme, jestli je vykonněj?í!

 • 22. 10. 2019
 • Facebook oznámil, ?e od srpna se chystá nová aktualizace, která nabídne hned několik změn a to jak u obrázk?, tak i u hlavního textu. Dosud platilo, ?e fotografie i videa měly poměr 2:3 v hlavním kanálu p?íspěvk?. S novou aktualizací je mo?né mít 4:5.

  Nové rozměry fotografií na Facebook

  Nové změny nep?i?ly jen u fotografií, ale také u textové ?ásti. D?íve se p?íspěvek nebo reklama zobrazovala spolu se 7 ?ádky hlavního textu, ani? by u?ivatel musel kliknout na mo?nost “zobrazit víc”. Nyní Facebook zobrazuje jen 3 ?ádky textu a zbytek je schován.

  Nové formáty obrázku pro Facebook

  V?echny tyto změny by měly byt usnadněním pro zobrazování mobilního obsahu, zejména hlavně pro reklamy. Ty díky tomu m??ete ve stejném formátu pou?ít ve Facebook feedu, ale také v Instagram feedu. Pravda je, ?e pro sledující bude vyhodněj?í méně textu, jeliko? budou moci rychle vst?ebat hlavní sdělení reklamy.

  Rozhodli jsme se tedy porovnat vykonnost jednotlivych rozměr? p?íspěvk? na základě nového formátu. Porovnávali jsme mezi sebou poměry 2:3 a 4:5. U? v náhledu m??ete vidět, ?e novy formát zabírá vět?í ?ást displeje a u?ivatel mu věnuje vět?í pozornost.

  Formát FB obrázk?

  Oba p?íspěvky jsme propagovali 3 dny, zvolili jsme obecné cílení – ?eny ve věku 20 – 35 let ?ijící v Praze. P?itom se reklamy zobrazovaly jenom v kanál? vybranych p?íspěvk? na Facebooku. Celkovy rozpo?et byl 1500 K?.

  Jak dopadl test?

  A zde se u? m??eme podívat na vysledky porovnávacího testu. V?imnout si m??ete nového formátu reklamy 4:5, která měla vět?í zájem o p?íspěvek a zároveň byl levněj?í.

  Rozměry obrázk? na FB

  A co vy? Jaké kreativitě byste dali p?ednost?

  电影天堂网-官方网站