Rychlost mobilních stránek, hlavní úkol tohoto roku pro v?echny weby!

, ,
 • 18. 06. 2017
 • Autor: Jana Trojanová | 18. ?ervna 2017

  Internetovy svět se ji? pár let p?esouvá z desktop? do mobil? a tablet?. Na tuto informaci jsme si u? zvykli. Témě? v?ichni majitelé stránek se tomu ji? p?izp?sobili tím, ?e mají své weby p?izp?sobené právě mobil?m a tablet?m. S tím samoz?ejmě za?alo zále?et více na tom, jak rychlé mobilní stránky jsou.

  Na změ?ení rychlosti mobilních stránek je spousta nástroj?. Osobně nejvíce vě?ím tomu od Google. Naleznete jej na adrese: testmysite.thinkwithgoogle.com

  V tomto nástroji lze lehce vy?íst, jak si na tom právě vá? web stojí.

  Mobile Friendliness = U?ivatelská p?ívětivost mobilního rozhraní

  Mobile Speed = Rychlost na?ítání mobilního webu

  Desktop Speed = Rychlost na?ítání webu z dektopu

  Test rychlosti webu

  Web z obrázku má skvělou u?ivatelskou p?ívětivost pro u?ivatele p?icházející z mobil? a tablet?. Stránka optimalizovaná pro mobily by měla mít zjednodu?enou navigaci, obrázky by se měly rychleji na?ítat a texty by měly byt vysti?něj?í. Měla by mít také vet?í dotyková tla?ítka, zejména kv?li nep?esnosti práce s displejem.

  To, v ?em web z obrázku pokulhává, je rychlost na?ítání mobilních stránek a to jak v mobilním tak desktopovém rozhraní. Následkem toho m??e byt zvy?ená odchodovost ze stránky, respektive, d?íve, ne? se web na?te, spousta u?ivatel? ukon?í na?ítání.

  Dobry mobilní web by se měl podle dat Google na?íst do 5 vte?in, jinak se bouncerate (odchodovosti ze stránky) rapidně zvy?uje.

  Vy??í rychlost = méně ztracenych u?ivatel?

  Vliv rychlosti webu na vykon

  Nástroj testmysite.thinkwithgoogle.com dává také rovnou tipy a rady k tomu, jak mobilní stránku zrychlit. U testovaného webu by nap?íklad jako priorita ?. 1 měla byt zmen?it obrázky v mobilním rozhraní.

  Jak zjistit rychlost webu
  Dob?e nastaveny a hlavně rychly mobilní web by tedy měl byt prioritou pro ka?dého majitele webu a e-shopu zvlá?tě. Rychly web vám navíc pom??e dosahovat lep?ích vysledk? jak v SEO, tak i v PPC.

  Na Google Performance & Branding Summitu 2017 bylo potvrzeno, ?e rychlost na?ítání mobilního webu p?ímo ovlivňuje skóre kvality mobilních reklam. T?eba je?tě v loňském roce tento faktor do skóre kvality nezasahoval v?bec. Tak?e hurá na to, poj?me zrychlit mobilní weby.

  Jana Trojanová
  CTO

  电影天堂网-官方网站