Screaming Frog – vytáhněte z web? data

  • 20. 07. 2017
  • Jak získat zajímavá data z web? hromadně a jednodu?e? Nau?te se pracovat se pou?ívat i jinak trochu skryté funkce populárního crawlera!?

    Screaming frog

    Program si m??ete?stáhnout?na webu Screaming frog. S omezenou funkcionalitou je zdarma, i tak vám ale pom??e se spoustou věcí. Je to populární program, ktery doká?e projít cely web a p?ehledně vypsat klí?ové atributy jednotlivych stránek. Jednodu?e tak zjistíte, které?meta tagy jsou na webu, p?esměrování stránek, nadpisy a spoustu?dal?ího. Ne tak známá?je mo?nost zjistit i specificky definované parametry, jako je nap?íklad kód zbo?í. V?e d?le?ité pro vás sepsal Radim Kracík na blogu Shoptetu.

    电影天堂网-官方网站