Google CSS partner. Pro? se zapojit co nejd?íve?

O co se jedná? Zjednodu?eně. Inzerent m??e u?et?it a? 20 % CPC v Google Shopping kampaních. Jak na to a pro? do toho jít, zjistíte ní?e.? Co je Google CSS? CSS je zkratka pro ?Comparison Shopping Services, tedy srovnáva?e zbo?í. V roce 2017 dostala spole?nost Google...

Jak vyu?ít Mergado pro sociální sítě

Mergado je nástroj, ktery vám umo?ní upravovat data o produktech z va?eho e-shopu, ale také je zkracovat, nahrazovat ?i vypo?ítat nové metriky. My ho nej?astěji pou?íváme k úpravě produktového feedu pro zbo?ové srovnáva?e, ale umí toho i mnohem více. Pokud stejně jako...

Novinka: Mo?nost importu CSV p?es URL v Mergadu

Zrovna nedávno jsem pro jednoho z klient? ?e?il úpravu feedu. Ve feedu (pro Heureku, Facebook i Google Ads) klientovi chyběla informace o mar?i. Tu měl ve své interní tabulce, ale do feed? jí dostat nemohl. Tabulku od klienta jsem tedy p?edělal v Google Tabulce do...
电影天堂网-官方网站