Alternativy k placenym nástroj?m pro marke?áky

Někdy se hodí ka?dá koruna navíc. Proto jsme p?ipravili seznam marketingovych nástroj?, které lze pou?ít zdarma a legálně. Alternativy ke grafickym program?m Adobe Photoshop, Illustrator, InDesing a dal?í produkty spole?nosti Adobe p?edstavují pr?myslovy standard, bez...

Jak správně omezit marketingovy rozpo?et v době koronavirové krize

Témě? ze dne na den jsme se dostali do situace, kdy se ve spole?nosti objevují nová slova jako panika, koronavirus nebo karanténa. Ve firmách se ?e?í pokles poptávek, rozpo?ty, cash flow, propou?tění. Jsme v situaci, na kterou nebyl nikdo z nás posledních 10 let...

5 tip?, jak vyjít z krize vítězně

Asi tě?ko bychom hledali firmu, kterou by nyněj?í situace neovlivnila. Je d?le?ité nepropadat panice a spí?e se sna?it hledat cestu, jak z krize vyjít jako vítěz. Proto jsem sepsal 5 tip?, které Vám pomohou projít tímto tě?kym obdobím bez ztráty kyti?ky. 1. Bu?te...

Jaké budou dopady koronaviru na podnikání

U? pár měsíc? na?e ?ivoty ?ím dál víc ovlivňuje koronavirus Covid-19. Vedle dopadu na na?e zdraví a zdraví na?ich blízkych, se asi nejvíce obáváme negativního vlivu na ekonomiku a mo?nost vypuknutí globální recese. Spole?nost McKinsey & Company sepsala ?lánek, kde...

Effectix Talks 02-2020: Kate?ina Borovanská, FREYA

Rozhovor si poslechnete zde:   V ?esku není mnoho vět?ích odborník? na content marketing, ne? je Kate?ina Borovanská. Ta své know-how nabízí v tuzemsku i v Británii, po?ádá ceny Fenix Content marketing Awards a o praktické tipy a triky se podělila v na?em...
电影天堂网-官方网站