Jaké budou dopady koronaviru na podnikání

U? pár měsíc? na?e ?ivoty ?ím dál víc ovlivňuje koronavirus Covid-19. Vedle dopadu na na?e zdraví a zdraví na?ich blízkych, se asi nejvíce obáváme negativního vlivu na ekonomiku a mo?nost vypuknutí globální recese. Spole?nost McKinsey & Company sepsala ?lánek, kde...
电影天堂网-官方网站