Social Restart 2019, co jsme si odnesli?

Ve ?tvrtek 7. listopadu se v Divadle pod Palmovkou v Praze konala celodenní konference o marketingu na sociálních sítích Social Restart. Program p?edná?ek byl opravdu velmi pestry a tě?ili jsme se, ?e na?erpáme novou inspiraci od specialist? ve svém oboru. Mezi...

NáVOD: Sdílení p?ístupu do Business Manageru

Pot?ebujete p?idělit p?ístup agentu?e nebo konkrétní osobě do va?eho Facebook Business Manageru? P?ipravili jsme pro vás jednoduchy postup. P?ejděte na adresu business.facebook.com Klikněte na “hamburgerové” menu vlevo naho?e a poté klikněte na polo?ku “nastavení...

NáVOD: Zalo?ení Business Manageru

V p?ípadě, ?e nově za?ínáte s placenou reklamou na sociálních sítích, je tak?ka jasné, ?e budete pot?ebovat vytvo?it Business Manager. Zde najdete p?esny postup: P?ejděte na adresu business.facebook.com. Klikněte na vytvo?it ú?et. P?ihlaste se na sv?j osobní Facebook...
电影天堂网-官方网站