CEE Digital Alliance – nové jméno, vět?í ambice

Ji? t?i roky je Effectix sou?ástí mezinárodní aliance online agentur z?CEE regionu, která byla známá jako BlueAlliance. Nyní uskupení mění sv?j název na CEE Digital Alliance a s?tím souvisí celá ?ada dal?ích změn. BlueAlliance, uskupení Google Premier Partner agentur...
电影天堂网-官方网站