Radim Kracík

Radim Kracík

CTO

O mně

R?st expertizy, kvalitativní vylep?ení, efektivní postupy a spokojeny klient. Long story short. Tohle je moje práce v Effectixu.

A del?í verze? Mym úkolem je zajistit, abychom klient?m odevzdávali ?pi?kovou práci, aby u nás pracovali vyborní specialisté, abychom p?icházeli s vylep?eními a novymi postupy. Mym cílem jsou spokojení klienti a motivovaní zaměstnanci.

Moje odbornost

Vystudoval jsem Nová média, pracoval jako copywriter a potom 3D grafik, ?il jsem na Novém Zélandu, na?el si práci v Effectixu, za?ínal na pozici nasazova?e script?, p?esunul jsem se na SEO, stal jsem se team leaderem ?eského SEO tymu a potom technickym ?editelem.

Jsem p?esvěd?en, ?e základním p?edpokladem efektivní spolupráce je pochopení byznysu klienta a ?pi?kově odvedená práce z ?emeslného pohledu. Zároveň vím, ?e je nutné neustále inovovat a klient?m p?iná?et nová ?e?ení a tím posouvat jejich podnikání. Vě?ím, ?e jedině hodnoty jako transparentnost, otev?enost, partnersky p?ístup zajistí dlouhodobou spokojenost klienta.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5-Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站