Hledáme SEO
specialistu

Umí? pracovat s texty, baví tě webová analytika, technicky pohled na weby ti není cizí, umí? komunikovat na úrovni a chce? se u?it nové věci a nacházet nové cesty?

Aktuálně je nábor pozastaven, pokud byste u nás chtěli pracovat v budoucnu, neváhejte se nám ozvat.

SEO specialista

 

Hledáme posilu do na?eho SEO tymu. Na trhu v ?echách a na Slovensku jsme 10 let a tym 42 specialist? se stará o st?ední a velké klienty jak v ?esku, Slovensku, tak i v dal?ích 20 zemích. Jsme Google klí?ovy Partner, ná? CEO je jeden z Google Partners Trenér? a jsme ?len mezinárodního sdru?ení agentur Blue Alliance.

?

Náplň práce:

 

 • ?Postupně bude? dostávat své vlastní projekty, za které bude? zodpovědny/á. Samoz?ejmě v tom nebude? sám/sama, ostatní SEO specialisté ti v?dy rádi poradí a pomohou.
 • Bude? dělat technické audity web? a e-shop? a navrhovat jejich úpravy.
 • Bude? spolu s obsahovym specialistou navrhovat, tvo?it a ?í?it ?pi?kovy obsah.
 • Bude? vyhodnocovat a interpretovat data z r?znych analytickych nástroj?.
 • Bude? pracovat s odkazovym profilem, pro?i??ovat jej a zkvalitňovat ho.

Po?adujeme:

 

 • SEO pro tebe není cizí pojem a zná? principy optimalizace.
 • Musí? byt zodpovědny. Bude? mít své projekty a svou práci si bude? muset obhájit.
 • Musí? se chtít u?it nové věci. V?ichni musíme umět reagovat na změny v oboru.
 • Měl/měla bys mít cit pro jazyk. Dobry a ?pi?kovy obsah se m??e li?it v mali?kostech.
 • Měl/měla bys umět pracovat s daty. Bez dat bude? mít jen domněnky.
 • Doká?e? se rychle u?it. Bude? muset v?dy pochopit podnikání klienta.
 • Umí? komunikovat na úrovni. Bude? v kontaktu nejen s lidmi ve firmě, ale i s klienty, webmastery a dal?ími lidmi.
 • Umí? anglicky na komunikativní úrovni. Dal?í jazyky jsou vyhodou.
 • Práce na plny úvazek. Bude? k nám chodit pět dní v tydnu.

 

Co bys měl/měla ovládat:

 • Bez Excelu a Wordu se neobejde?.
 • S Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager bude? pracovat tak?ka denně.
 • Majestic, Ahrefs, Marketing Miner, Collabim, Screaming Frog, SiteBulb jsou dal?í nástroje, které budou tvym denním chlebem.

?

Nabízíme

?kolení p?ímo od specialist? Google

Mo?nost karierního postupu – pokud na to má?, nebudeme tě dr?et p?i zemi.

P?ístup k neve?ejnym novinkám a trend?m on-line marketingu

Motivující finan?ní ohodnocení

R?znorodou práci na více klientech (B2B, E-comerce, Retail…) ve vícero zemích

Svoboda v práci – mo?nost home office, flexibilní pracovní doba a osobní zodpovědnost

Ro?ní p?íspěvky na vzdělávání

P?átelskou atmosféru v tymu ?pi?kovych odborník?

Práce na I?O

Mo?nost podílet se na rozvoji úspě?nych projekt? v neustále se rozvíjející oblasti

Po?li nám svoje CV
na email: martin.jirasek@effectix.com

电影天堂网-官方网站