Najlep?ie nás spoznáte cez na?e vysledky a referencie od na?ich klientov

Referencie

Na?im klientom spravujeme kredit za viac ako 300 000 € a realizujeme viec ako 48 000 konverzií. Pozrite sa, akym spolo?nostiam pomáhame.

> Viac

Ná? tím

Nie sme ani korporácia, ani nás nie je málo. Ka?dy ?len má v na?om tíme pevné miesto a svojím sp?sobom je ka?dy z nás originál. Niekedy a? moc …

> Viac

Vo?né miesta

Mrknite, ?i vás náhodou neh?adáme. Vyberka síce neorganizujeme ?asto, no ke? nám v e-maily pristane zaujímavé CV, spozornieme. Tak to skúste!

> Viac

Sme odborníci a svoju prácu milujeme

Effectix.com je vykonnostná agentúra, ktorá v ka?dom okamihu priná?a klientom efektívne a netradi?né rie?enia s pridanou hodnotou.

Prácu u nás nikto nechápe ako ka?dodenny zamestnanie. V?etci sme profesionáli a radi p?sobíme v odbore, ktorému rozumieme a ktory nás nap?ňa – svoju prácu pova?ujeme sk?r za ?ivotné poslanie. Preto ka?dy, pod?a svojej ?pecializácie chodí pravidelne na ?kolenia do Googlu, cestuje na zahrani?né workshopy. Obohacuje kolegov vo firme aj brand?i ?lánkami na blogu a v odbornych magazínoch. Disponujeme rozsiahlymi znalos?ami aj oficiálnymi certifikátmi a pri práci ich neváhame pou?i?!

?pecialisti v effectix.com
interné ?kolenia noviniek v effectix.com
Tím vykonnostnej agentúry effectix.com

Google Premier Partner

Effectix Google trenér

?

CEE Digital Alliace

Mergado specialista Effectix

 

BlueWinston certifikace

?

 

 

 

Specialista na Youtube

?

?

?

Sklik ově?ená agentura Effectix

 

 

 

Ná? tím

Mana?ment

Na?i lídri

Odborná posádka

Miesto pre tych nejlep?ích

Zaujala ?a niektorá pozície? Ozvi sa.
?ikovnym nevieme poveda? nie.

info@effectix.com

+421 948 001 139

电影天堂网-官方网站