Vladimír Pauer

Vladimír Pauer

Business Development Manager

O mně

V Effectixu jsem od roku 2012. Postupně jsem pracoval jako Business Manager, Project Manager a On – line Marketing Consultant. Mezi moje klienty pat?í firmy cílící na B2B i B2C. Nap?íklad z oblasti automotive, reality, fashion store, pr?myslové motory, kogenerace, letecké motory a turbíny, pr?myslové a stavební sklo, plasty… Spolupracuji s nimi na ?e?ení on-line marketingu v 9 zemích v?. USA a Ruska. Vě?ím, ?e co mě?ím, to ?ídím a co ?ídím, to zlep?uji ??

Moje odbornost

ú?astním se konferencí a veletrh? jako nap?. Marketing festival, Eshop summit, Shop expo, Shopcamp… Mám certifikaci Google.com “Prodej digitálních ?e?ení” a mno?ství ?kolení z oblasti PPC, SEO, UX, sociálních sítí, GA apod.

Adresa kancelá?e

U Nesypky 1255/3,
150 00 Praha 5 – Smíchov,
?eská republika

电影天堂网-官方网站